DK
| LOGIN
Free shipping!
Free shipping!
Free shipping!
Free shipping!
×
 

Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring

SSåfremt, at der i det følgende ikke er gjort andre angivelser, er videregivelsen af dine personoplysninger hverken lovmæssigt eller aftalemæssigt foreskrevet, eller nødvendig for en indgåelse af en aftale. Du er ikke forpligtet til at videregive oplysningerne. Hvis en videregivelse ikke sker, har dette ingen følger. Dette gælder kun såfremt, at der i de efterfølgende bearbejdningsprocesser ikke er gjort andre angivelser.

"Personoplysninger" er alle informationer, som beror på en identificeret eller identificerbar naturlig person.

Bemærkninger til det ansvarlige sted
Det ansvarlige sted for bearbejdning af data på dette website er:
Fleurs de Paris Deutschland GmbH

denne er repræsenteret gennem de administrerende direktører Viktoria Frister

Egellsstraße 21
13507 Berlin 
Tyskland
Telefon: +49 30 12084350 (Man-fre, kl. 10-18)   
Fax: +49 30-120843599
E-Mail: info@fleursdeparis.dk

Registeransvarlige ret: Amtsgericht Charlottenburg, Handelsregisternummer HRB 175543 B

VDet ansvarlige sted er den naturlige eller juridiske person, som alene eller sammen med andre, beslutter over formål og midler til bearbejdning af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser o. l.).

Databeskyttelsesansvarlige

Vi har hentet en databeskyttelsesansvarlig til vores firma.
Philip Elshot
c/o Fleurs de Paris Deutschland GmbH
Egellsstraße 21
13507 Berlin
Tyskland

E-mail: privatliv@fleursdeparis.dk

Server-Logfiler
Du kan besøge vores websider, uden at foretage angivelser vedr. din person. Der bliver ved hvert besøg på vores website sendt brugsdata gennem din internetbrowser, og disse gemmes i protokoldata (server-logfiler). Bland disse gemte data er f.eks. navnet på den besøgte side, dato og klokkeslet for besøget, overført datamængde og den forespørgende provider. Disse data tjener udelukkende det formål at sikre en fejlfri drift af vores website, og til forbedring af vores service. En tilordning af disse data til en bestemt person er ikke muligt.

Indsamling og bearbejdning ved brug af kontaktformularen
Ved brug af kontaktformularen indsamler vi kun de personoplysninger (navn, e-mail-adresse, meddelelsestekst), som du har stillet til rådighed for os. Bearbejdningen af data har etableringen af kontakt som formål. Med forsendelsen af din meddelelse indvilliger du i, at de sendte data bearbejdes. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, art. 6 (1) lit. a, med din tilladelse.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke gennem en meddelelse til os, uden at retmæssigheden som ligger til grund for samtykket til databearbejdningen indtil indsigelsen, berøres. Din e-mailadresse bruger vi kun til bearbejdningen af din forespørgsel. Dine data slettes efterfølgende, såfremt du ikke har accepteret en yderligere bearbejdning og brug.

Brug af Google reCAPTCHA
På vores website anvender vi tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Søgningen har til formål at skelne mellem, om indtastningen er foretaget af et menneske eller gennem en automatiseret, maskinel bearbejdning. Søgningen omfatter forsendelsen af IP-adresse og evt. yderligere data til Google, som er nødvendige for Google til reCAPTCHA tjenesten. Til dette formål sendes din indtastning til Google, og bliver dér videre anvendt. Din IP-adresse bliver dog af Google indenfor medlemsstaterne af EU eller andre stater, som har indgået aftalen om det europæiske, økonomiske samarbejde, forkortet forinden. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server fra Google i USA, og forkortet dér. På vegne af den ansvarlige for dette website vil Google bruge disse informationer til at bedømme din brug af denne tjeneste. Informationerne om din IP-adresse, som er blevet overført indenfor rammerne af reCaptcha fra din browser, vil ikke blive sammenført med andre data fra Google. Dine data bliver derved muligvis også overført til USA. Vedr. dataoverførelser til USA er der indgået en tilstrækkelighedsbeslutning, det såkaldte "Privacy Shield" i Europa-Kommissionen. Google deltager i "Privacy Shield", og har indordnet sig bestemmelserne. Ved at godkende søgningen, accepterer du bearbejdningen af dine data. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, art. 6 (1) lit. a, med din tilladelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke gennem en meddelelse til os, uden at retmæssigheden som ligger til grund for samtykket til databearbejdningen indtil indsigelsen, berøres.
Du finder yderligere informationer om Google reCAPTCHA og den dertilhørende databeskyttelseserklæring under:
https://www.google.com/­privacy/ads/

Kundekonto
Når der åbnes en kundekonto, indsamler vi dine personoplysninger i det omfang, du har angivet dem. Databearbejdningen har til formål at forbedre din købsoplevelse og at forenkle bestillingsafviklingen. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, art. 6 (1) lit. a, med din tilladelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke gennem en meddelelse til os, uden at retmæssigheden som ligger til grund for samtykket til databearbejdningen indtil indsigelsen, berøres. Din kundekonto slettes efterfølgende.

Indsamling, bearbejdning og brug af personoplysninger ved bestillinger
Ved bestillingen indsamler og bruger vi kun dine personoplysninger, såfremt dette er nødvendigt til udførelse og afvikling af din bestilling, ligesom til bearbejdningen af dine forespørgsler. Fremlæggelsen af data er nødvendig for indgåelsen af aftalen. Hvis en fremlæggelse ikke sker, har dette til følge, at aftalen ikke kan indgås. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, art. 6 (1) lit. a, med din tilladelse, og er nødvendig for udførelsen af en aftale med dig. En videregivelse af dine data til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, sker ikke. Undtaget herfor er dog vores tjenesteydelsespartnere, som vi har brug for til afviklingen af aftaleforhold, eller tjenesteudbydere, som vi benytter os af indenfor rammerne af bearbejdningen af en aftale. Ud over de i de enkelte klausuler i denne databeskyttelseserklærung nævnte modtagere, er det f.eks. modtagere i følgende kategorier: Udbydere af forsendelsesservice, -betalingsydelser, -ERP ydelser, -bestillingsafviklingsydelser, webhostere, IT-rådgivere og dropshipping forhandlere. I alle tilfælde overholder vi strengt de lovmæssige bestemmelser. Omfanget af dataoverførelsen begrænser sig til et minimum.

Brug af e-mailadressen til forsendelse af newsletter
Vi bruger din e-mailadresse uafhængigt af afviklingen af aftalen, udelukkende til egne reklameformål i form af forsendelse af vores newsletter, såfremt du udtrykkeligt har accepteret dette. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, art. 6 (1) lit. a, med din tilladelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke gennem en meddelelse til os, uden at retmæssigheden som ligger til grund for samtykket til databearbejdningen indtil indsigelsen, berøres. Du kan til enhver tid afbestille newsletteret vha. det tilsvarende link i newsletteret eller ved, at meddele det til os. Din e-mailadresse bliver derefter fjernet fra fordeleren.

Videregivelse af e-mailadressen til et forsendelsesfirma til information over forsendelsesstatus
Vi giver din e-mailadresse videre, inden for rammerne af afviklingen af aftalen, til et transportfirma, såfremt du udtrykkeligt hat accepteret dette under bestillingen. Videregivelsen tjener det formål, at du kan informere dig om status for forsendelsen pr. e-mail. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, art. 6 (1) lit. a, med din tilladelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke gennem en meddelelse til os, uden at retmæssigheden som ligger til grund for samtykket til databearbejdningen indtil indsigelsen, berøres.

Indsamling og bearbejdning af data ved kreditvurdering
Såfremt vi leverer varen før betaling, f.eks. ved betaling på regning eller træk fra konto, forbeholder vi os retten til evt. at indhente en kreditvurdering på basis af en matematisk statisktisk metode. Hertil overfører vi de for kreditvurderingen nødvendige personoplysninger derhen, og bruger de modtagne informationer om sandsynligheden for, at en betaling vil ske, eller ej, til at tage en afvejet beslutning om begrundelsen, gennemførelsen eller afslutningen af at kontraktforhold. Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (score-værdier), som beregnes på basis af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistisk metoder, bl.a. ved at inddrage adressedata. Der tages forbehold for beskyttelsen af dine interesser iht. lovgivningen. Databearbejdningen har til formål at lave en kreditvurdering med henblik på tilvejebringelsen af en aftale. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, art. 6 (1) lit. a, af den legitime interesse for beskyttelse mod manglende betaling, hvis vi betaler omkostningerne først. Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personoplysninger iht. GDPR, art. 6 (1) lit. f, gennem en meddelelse til os. Videregivelsen af data er nødvendig for indgåelsen af aftalen, med den af dig ønskede betalingsform. Hvis en fremlæggelse ikke sker, har dette til følge, at aftalen ikke kan indgås med din ønskede betalingsform.

Brug af PayPal
Alle PayPal-transaktioner er underlagt PayPal-databeskyttelseserklæringen. Denne finder du under https://www.paypal.com/­de/webapps/mpp/ua/privacy-­prev?locale.x=de_DE

Cookies
Vores website anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som kan gemmes i internetbrowseren eller af en internetbrowser på en brugers computersystem. Hvis en bruger går ind på et website, så kan en cookie gemmes på brugerens styresystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnrække, som muliggør en identificering af browseren ved endnu et besøg på websitet. Vi bruger cookies til at gøre vores service mere brugervenlig, effektiv og sikker. Desuden gør cookies det muligt for vores systemer at genkende din broser, også selvom der er sket et sideskift, og tilbyde dig service. Nogle af funktionerne på vores internetside kan ikke udføres uden brug af cookies. Til dette er det nødvendigt, at browseren også efter et sideskift kan genkendes.
På vores website anvender vi derudover cookies med det formål at muliggøre en analyse vores sidebesøgendes surfadfærd.
Desuden bruger vi cookies til det formål, efterfølgende at vise målrettet, interessebetonet reklame til vores besøgende af siderne, ved besøg på andre sider.
Bearbejdningen sker på grundlag af TMG, § 15 (3) ligesom af GDPR, Art. 6 (1) lit. f, af den legitime interesse for ovennævnte formål. De på denne måde indhentede data fra dig, krypteres via tekniske tiltag. En tilordning af data til din person er dermed ikke længere muligt. Informationerne gemmes ikke sammen med andre personlige data fra dig.
Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personoplysninger iht. GDPR, art. 6 (1) f.
Cookies gemmes på din computer. Derfor har vi den fulde kontrol over brugen af cookies. Gennem udvalget af tilsvarende tekniske indstillinger på din internetbrowser, kan du forhindre, at der gemmes cookies, og at de indeholdte data overføres. Allerede gemte cookies kan slettes til enhver tid. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på dette website i fuld udtrækning. Desuden bruger vores website også third-party-cookies (fra tredjeudbydere). Også disse kan du gennem dine browser-indstillinger konfiguere efter ønske, og f.eks. blokere third-party-cookies. Også her vil vi gøre dig opmærksom på, at der da kan opstå begrænsninger af websitets funktioner.
På nedenstående links kan du informere dig om, hvordan du kan forvalte cookies hos de vigtigste browsere (herunder også blokere dem):
Chrome Browser: https://support.google.com/­accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/­help/17442/windows-internet-explorer­-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/­cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/­de-de/guide/safari/manage-cookies­-and-website-data-sfri11471/mac

Brug af Google Analytics
På vores website anvender vi webanalysetjenesten Google Analytics fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Databearbejdningen har til formål at analysere dette website og dets besøgende. Dertil er Google af dette websites ansvarlige blevet bemyndiget il at bruge de udvundne informationer til at analysere din brug af websitet, sammensætte rapporter over websiteaktiviteterne og for at give yderligere service vedr. brug af websitet og internettet. Den indenfor rammerne af Google Analytics overførte IP-adresse fra din browser bliver ikke sammenført med andre data fra Google.
Google Analytics anvender cookies, som gør det muligt at analysere din brug af websitet. Informationerne, som skabes gennem brugen af cookies vedr. din brug af dette website, bliver som regel overført til en server i USA fra Google, og gemt dér. På dette website er IP-anonymiseringen aktiveret. Derigennem bliver din IP-adresse forud forkortet af Google i EU-medlemsstaterne eller i andre stater i det europæiske økonomiske samarbejdsrum. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server fra Google til USA, og forkortet dér. Dine data bliver i det tilfælde muligvis overføret til USA. Vedr. dataoverførelser til USA er der indgået en tilstrækkelighedsbeslutning i Europa-Kommissionen. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, Art. 6 (1) lit. f, af den legitime interesse for den behovstilpassede og målrettede opbygning af websitet. Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personoplysninger iht. GDPR, art. 6 (1) f.
Dertil kan du forhindre lagringen af cookies vha. udvalget af tilsvarende tekniske indstillinger af dine browser-software; Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på dette website i fuld udtrækning. Du kan desuden forhindre overførslen af de data, som er blevet til gennem cookien og din brug af websitet (inkl. din IP-adresse) til Google, samt bearbejdningen af disse data gennem Google, idet du på følgende link downloader det browser-plug-in, som står til rådighed dér, og installerer det [https://tools.google.com/­dlpage/gaoptout?hl=de]. For at forhindre overførslen på tværs at apparater gennem Google Analytics, kan du sætte en opt-out-cookie. Opt-out-cookies forhindrer den fremtidige overførsel af dine data ved besøg på dette website. Du skal gennemføre opt-out på alle benyttede systemer og apparater, så det har en omfattende effekt. Hvis du klikker her, placeres opt-out-cookien: Deaktivering af Google Analytics

Næmere informationer til brugsbetingelser og databeskyttelse finder du under
https://www.google.com/­analytics/terms/de.html eller under
https://www.google.de/­intl/de/policies/.

Brug af remarketing- eller »lignende målgrupper«-funktion hos Google Inc.
På vores website anvender vi remarketing- eller »lignende målgrupper"- funktionen fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Denne funktion har til formål at analysere besøgeradfærden og besøgerinteresser.
For at gennemføre analysen af website-brugen, som danner grundlaget for tilblivelsen af interessebetonede reklame, indsættes cookies af Google. Via disse cookies bliver besøgene på websitet, samt den anonymiserede data over brugen af websitet overført. Der bliver ikke lagret nogen personoplysninger vedr. de besøgende på websitet. Besøg derefter et andet website i Google Display-netværket, og du får vist reklameindblændinger, som højst sandsynligt afspejler de produkt- og informationsområder, som du lige har besøgt.
Dine data bliver derved muligvis også overført til USA. Vedr. dataoverførelser til USA er der indgået en tilstrækkelighedsbeslutning i Europa-Kommissionen.
Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, Art. 6 (1) lit. f, af den legitime interesse for at vise målrettet, personaliseret interessebetonet reklame til de besøgende, når de besøger andre websites i Google Display-netværket. Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personoplysninger iht. GDPR, art. 6 (1) f. Du kan dertil permanent deaktivere brugen af cookies gennem Google, idet du følger det følgende link, og dér downloader og installerer den dér klargjorte plug-in: https://support.google.com/­ads/answer/7395996?hl=de
Alternativt kan du også deaktivere brugens af cookies af tredjeudbyder, idet du går ind på deaktiveringssiden hos netværkinitiativet (Network Advertising Initiative) under https://www.networkadverti­sing.org/choices/ og omsætter de dér nævnte yderligere informationer vedr. opt-out. Du finder yderligere informationer om Google Remarketing og den dertilhørende databeskyttelseserklæring under: https://www.google.com/­privacy/ads/

Brug af Google Adwords Conversion-Tracking
På vores website anvender vi online-reklameprogrammet „Google AdWords“ og conversion-tracking (besøgsaktionsanalyse) inden for dennes rammer. Google Conversion Tracking er en analysetjeneste hos Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Når du klikker på en annonce via Google, placeres en cookie til Conversion-Tracking på din computer. Denne form for cookies har kun en begrænset gyldighed, indeholder ingen personoplysninger og tjener dermed ikke til en personlig identifikation. Når du besøger bestemte sider på vores website og cookien endnu ikke er udløbet, så kan Google og vi se, at du har klikket på annoncen og er blevet videreført til dette site. Alle Google AdWords-kunder får en anden cookie. Dermed er der ikke nogen mulighed for, at cookies kan spores på tværs af AdWords-kundens websites.
Informationerne, som hentes vha. conversion-cookien har det formål at udarbejde conversasion-statistikker. Herigennem erfarer vi det samlede antal af brugere, som har klikket på vores annoncer, og som er blevet videreført vha. en conversion-tracking-tag. Vi modtager dog ingen informationer, som gør det muligt at identificere brugerne personligt. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, Art. 6 (1) lit. f, af den legitime interesse for at tiltale de besøgende med målrettet reklame og analysen af effekten og efficiensen af denne reklame.
Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af data iht. GDPR, art. 6 (1) f.
Dertil kan du forhindre lagringen af cookies vha. udvalget af tilsvarende tekniske indstillinger af dine browser-software. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på dette website i fuld udtrækning. Du optages da ikke i conversion-tracking statistikkerne.
Ydermere kan du deaktivere indstillingerne til reklame hos Google, og dermed den til dig personaliserede reklame. En vejledning hertil finder du under https://support.google.com/­ads/answer/2662922?hl=de. Derudover kan du også deaktivere brugen af cookies gennem tredjeudbyder, idet du går ind på deaktiveringssiden hos netværksinitiativet (Network Advertising Initiative) under https://www.networkadverti­sing.org/choices/ og omsætter de dér nævnte yderligere informationer vedr. opt-out.
Du finder yderligere informationer om Google og den dertilhørende databeskyttelseserklæring under: https://www.google.de/­policies/privacy/

Brug af Facebook Remarketing
På vores website anvender vi remarketing-funktionen "custom audiences" fra Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Denne funktion har til formål at vise interessebetonet reklame til de besøgende i det sociale netværk Facebook.
Dertil blev remarketing-tagget implementeret fra Facebook. Via dette tag bliver der ved et besøg på websitet oprettet en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Herigennem bliver informationer om, hvilke af vores sider, som du har besøgt, overført til Facebook-serverne. Facebook tilordner disse informationer til din personlige Facebook-brugerkonto. Når du besøger det sociale netværk Facebook, får du da vist personaliserede, interessebetonede Facebook-ad. Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, Art. 6 (1) lit. f, af den legitime interesse for ovennævnte formål.
Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af data iht. GDPR, art. 6 (1) f.
Dertil kan du her deaktivere remarketingfunktionen "Custom Audiences". Til dette skal du være tilmeldt hos Facebook.
Du finder flere informationer om indsamling og brug af data gennem Facebook, om dine rettigheder i den forbindelse, og muligheden for beskyttelse af dit privatliv i databeskyttelseshenvisningerne fra Facebook under https://www.facebook.com/­about/privacy/

Brug af Google AdSense
På vores website anvender vi AdSense-funktionen fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Denne funktion har til formål at udlade reklameflader på websitet, og vise målrettet, interessebetonet reklame til de besøgende.
Ved hjælp af denne funktion får de besøgende på udbyderens website vist personaliserede, interessebetonede reklame-annoncer fra Google Display-netværket. Derved anvender Google cookies, som muliggør en analyse af din brug af websitet. De informationer om din brug af dette website, som cookien danner, bliver som regel overført til en server fra Google i USA, og gemt dér. Google videregiver muligvis disse informationer videre til tredjeparter, såfremt dette er lovmæssigt bestemt, eller såfremt tredjepart bearbejder disse data på vegne af Google. Google vil under ingen omstændigheder forbinde din IP-adresse med andre data fra Google.
Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, Art. 6 (1) lit. f, af den legitime interesse for ovennævnte formål.
Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af data iht. GDPR, art. 6 (1) f.
Du kan dertil permanent deaktivere brugen af cookies gennem Google, idet du følger det følgende link, og dér downloader og installerer den dér klargjorte plug-in: https://support.google.com/­ads/answer/7395996?hl=de.
Desuden kan du også deaktivere brugen af cookies af tredjeudbyder, idet du går ind på deaktiveringssiden hos netværkinitiativet (Network Advertising Initiative) under https://www.networkadverti­sing.org/choices/ og omsætter de dér nævnte yderligere informationer vedr. opt-out.
Du kan også forhindre lagringen af cookies vha. udvalget af tilsvarende tekniske indstillinger af dine browser-software; Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på dette website i fuld udtrækning.
Du finder yderligere informationer og databeskyttelseserklæringen for Google under:
https://www.google.com/­policies/technologies/ads/, https://www.google.de/­policies/privacy/

Brug af Pinterest
Vi anvender Pinterest-pixel fra socialmedia-netværket Pinterest, fra firmaet Pinterest Inc.,808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Ved besøg på hjemmesider, som bruger denne funktion, kan website-brugeres adfærd analyseres. Gennem brugen af Pinterest-pixel, sættes der også cookies. Du finder yderligere informationer om formålet, omfanget, bearbejdningen og brugen af dine data, ligesom dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskytelse af din privatsfære, under: https://policy.pinterest.com/­en/privacy-policy

Criteo Databeskyttelsespolitik
På vores website indsamles informationer til markedsføringsformål ved hjælp af Criteos (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München) remarketingsteknologi om de besøgendes surfadfærd i anonymiseret form og der anvendes cookies.
Criteo kan således analysere surfadfærden og efterfølgende vise passende produktanbefalinger så som reklamebannere, når andre websites besøges. Det er på ingen måde muligt at benytte de anonymiserede data til at identificere de enkelte besøgende på websitet personligt.
De af Criteo indsamlede data bruges udelukkende til at forbedre reklametilbuddet. På det viste banner findes et lille »i« (information) i nederste højre hjørne, hvilket åbnes ved mouse-over og ved et klik fører dig videre til en ny side, hvor systematikken forklares og der findes mulighed for en opt-out. Ved at klikke på opt-out sættes en opt-out-cookie og banneret vises ikke igen.
Der finder ikke anden anvendelse eller videregivelse til tredje part sted. Du kan finde yderligere information om databeskyttelsesretningslinjerne hos Criteo (https://www.criteo.com/de/­insights/eu-datenschutz-grund­verordnung-criteo-ist-bereit/) samt tilbagekalde tilladelse til den anonyme analyse af din surfadfærd (https://www.criteo.com/­de/privacy/) (Opt-Out).

Brug af live-chat-systemet “Zendesk Chat”
På vores website anvender vi live-chat-systemet fra Zendesk Inc. (1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, USA; „Zendesk“).
Systemet har til formål at kommunikere mellem dig og os som udbyder. Ud af disse data kan der blandt andet oprettes en pseudonym brugerprofil. Hertil indsættes cookies. Disse cookies gør det muligt at genkende internet-browseren.
Dine data bliver derved muligvis overført til USA. Vedr. dataoverførelser til USA er der indgået en tilstrækkelighedsbeslutning i Europa-Kommissionen. Såfremt Zendesk overfører informationerne til tredjelande, hvor der ikke forligger nogen tilstrækkelighedsbeslutning, så sker dette på grundlag af bundne interne databeskyttelsesforskrifter iht. GDPR, art. 47. Disse forskrifter kan ses under https://d1eipm3vz40hy0.cloud­front.net/pdf/ZENDESK - BCR ­Processor Policy.pdf und https://d1eipm3vz40hy0.cloud­front.net/pdf/ZENDESK-BCR-­Controller-Policy.pdf.
Bearbejdningen sker på grundlag af GDPR, Art. 6 (1) lit. f, af den legitime interesse for direkte kundekommunikation.
Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af data iht. GDPR, art. 6 (1) f.
Du kan udøve din ret til at gøre indsigelse ved at du forhindrer lagringen af cookies vha. udvalget af tilsvarende tekniske indstillinger af dine browser-software. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på dette website i fuld udtrækning.
Du finder flere informationer om indsamling og brug af data gennem Zendesk, om dine rettigheder i den forbindelse, og muligheden for beskyttelse af dit privatliv i databeskyttelseshenvisningerne fra Zendesk under https://www.zendesk.com/­company/customers-partners/­privacy-policy/.

Brug af social plug-ins vha. "Shariff"
På vores website anvender vi plug-ins fra sociale netværk. For at du kan beholde kontrollen over dine data, bruger vi de databeskyttelsessikre "Shariff"-knapper. Uden dit udtrykkelige samtykke, vil der ikke blive foretaget nogen forbindelser til serverne på de sociale netværk, og dermed ikke overført noget data.
"Shariff" er en udvikling fra specialister fra computertidsskriftet c’t. Denne muliggør mere privatliv på nettet og erstatter de gængse “share”-buttons på de sociale netværk. Du finder flere informationer om Shariff-projektet her https://www.heise.de/ct/artikel/­Shariff-Social-Media-Buttons-mit-­Datenschutz-2467514.html. WNår du klikker på knapperne vises et popup-vindue, hvor du kan logge dig ind med dine data hos den enkelte udbyder. Først efter dette aktive login, foretaget af dig, oprettes en direkte forbindelse til de sociale netværk.
Ved at du logger ind accepterer du overførelsen af dine data til den pågældende social media udbyder. Herved overføres bl.a. både din IP-adresse og også informationen om, hvilke af vores sider, du har besøgt. Hvis du på samme tid er forbundet med en eller flere af dine sociale netværk konti, bliver de indsamlede informationer også tilordnet til dine pågældende profiler. Denne tilordning kun du kun forhindre ved, at du forud for besøget hos vores website, og før aktiveringen af knappen, sørger for at logge dig af dine social media konti. De i det følgende nævnte sociale netværk er integreret vha. »Shariff«-funktionen.
Du finder flere informationer om indsamling og brug af data, og om dine rettigheder i den forbindelse, og muligheden for beskyttelse af dit privatliv under linkene til databeskyttelseshenvisningerne fra udbyderne.

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
https://www.facebook.com/­policy.php

Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
https://help.instagram.com/­155833707900388

Brug af GoogleMaps
På vores website anvender vi funktionen for at implementere GoogleMaps-kort fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Denne funktion muliggør en visuel fremstilling af geografiske informationer og interaktive landkort. Derved bliver der fra Google, ved besøg på siderne, hvor der er integreret GoogleMaps-kort, også indsamlet, bearbejdet og brugt data fra den besøgende af siderne. Du finder flere informationer om indsamling og brug af data gennem Google i databeskyttelseshenvisningerne fra Google under https://www.google.com/­privacypolicy.html. Her har du i databeskyttelsescenteret også muligheden for at ændre dine indstillinger, således at du kan forvalte og beskytte de af Google forarbejdede data.
Dine data bliver derved muligvis også overført til USA. Vedr. dataoverførelser til USA er der indgået en tilstrækkelighedsbeslutning i Europa-Kommissionen.
Du har altid ret til, af årsager, som beror på din personlige situation, at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personoplysninger iht. GDPR, art. 6 (1) f. Dertil skal du slukke for brugen af JavaScript i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på dette website, som f.eks. den interaktive kortvisning, i fuld udtrækning.

Opbevaringens varighed
Efter at indgåelsen af aftalen er gennemført fuldstændigt, bliver dine data først og fremmest gemt indtil garantiperiodens udløb, og derefter gemt under hensyntagen til lovmæssige, særligt skatte- og handelsretslige opbevaringsfrister, og da slettet efter udløbet af disse frister, såfremt du ikke har accepteret en videre bearbejdning og brug.

Rettigheder for den berørte person
Du har ved forelæggelse af de lovmæssige forudsætninger, følgende rettigheder iht. GDPR, art. 15 til 20: Retten til oplysning, til rettelse, til sletning, til begrænsning af bearbejdningen, til at dine data er i en sådan tilstand, at de er mulige at overføre.
Desuden har du iht. GDPR, art. 21 (1) en indsigelsesret mod bearbejdningen, som beror på GDPR, art. 6 (1) f, samt mod bearbejdningen med direkte reklame som formål.
Du har muligheden for at kontakte os, hvis du ønsker det. Du finder vores kontaktdata i vores imprint.

Retten til at indgive klage hos tilsynsmyndighederne
Du har iht. DGPR, art. 77 , ret til at klage hos tilsynsmyndighederne, hvis du er af den opfattelse, at bearbejdningen af dine personoplysninger ikke sker retmæssigt.

sidste aktualisering: 24.05.2018


Find us on

Her kan du tilmelde dig vores newsletter

Forud-
betaling

FLEURS DE PARIS
DEUTSCHLAND GMBH

Postadresse:
Egellsstraße 21
13507 Berlin

info@fleursdeparis.dk